%VAR:THOUGHT_OF_THE_DAY%

Zakonodaja idr. akti


Slovenija:

Zakon o mladinskih svetih ureja položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti.


Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju  opredeljuje mladinski sektor in določata javni interes v mladinskem sektorju ter način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju.


V pripravi:

Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju

Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetovSvet Evrope:

Revidirana evropska listina o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje

04.02.11:Poziv mladinskim svetom k sodelovanju pri msls.si >> več
05.01.11:Bliža se rok za oddajo prijav na Urad RS za mladino >> več
05.01.11:Spletna stran za mladinske svete vzpostavljena >> več

podpira nas