%VAR:THOUGHT_OF_THE_DAY%

Zagovorništvo

 

Dokumenti MSS in MSLS:

 

 

Druga gradiva:

Kampanja za sodelovanje mladih pri odločanju na lokalnem nivoju

MSS si že od svojega nastanka prizadeva za čim večjo vključenost mladih in mladinskih organizacij pri odločanju na vseh nivojih, lokalnem, nacionalnem in mednarodnem. V okviru projekta Mladi odpiramo prostor je MSS izvedel kampanjo, s katero opozarjamo na pomen vključevanja mladih v odločanje na lokalnem nivoju.

 

Na župane občin smo naslovili poseben dopis, v katerem jih opozarjamo na pomen tovrstnega sodelovanja mladih, na aktivne mladinske svete lokalnih skupnosti in mladinske centre pa poziv k promociji sodelovanja med mladimi.

 

Pripravili smo:

- letake, pri katerih je ena stran namenjena občinam, druga pa mladim

- poštne kartice, ki jih lahko mladi uporabijo za pošiljanje predlogov županom oz. občinskim svetom v svojih občinah.

Če bi želeli kartice in letake v papirnati obliki uporabiti pri svojih akcijah, se obrnite na nas!

04.02.11:Poziv mladinskim svetom k sodelovanju pri msls.si >> več
05.01.11:Bliža se rok za oddajo prijav na Urad RS za mladino >> več
05.01.11:Spletna stran za mladinske svete vzpostavljena >> več

podpira nas